WAPRO Mag wspomaga wszystkie aspekty działalności handlowej firmy


Zarządzanie sprzedażą - wspieranie i automatyzacja wszystkich procesów zawiązanych z transakcjami sprzedaży (ustalenia cenników, realizacja zamówień i wystawianie dokumentów, raporty z przychodów, zysków i rentowności)


Zarządzanie magazynem - prowadzenie ewidencji towarowo-wartościowej oraz zarządzanie gospodarką magazynową firmy. Szereg narzędzi do pełnej automatyzacji pracy osób osbługujących magazyn.


Zarządzanie relacjami z klientem CRM - zarzadzanie zadaniami, kontaktami oraz korespondencją z klientem z wykorzystaniem wbudowanego programu pocztowego e-Poczta


Moduł finansowy - umożliwia pełną kontrolę finansów firmy oraz rozliczeń z kontrahentami, wspierając przy tym operacje e-przelewów.

 

 

ZMIANY  W  WERSJI  PRESTIŻ  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

OGÓLNE
Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
Dodano obsługę pola 106 - zwolnienia i obciążenia na deklaracji AKC-WW
Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
PACZKI
Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
Dodawanie paczek
Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
Pobieranie etykiet
Zamawianie kuriera
Sprawdzanie statusu
Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
DOKUMENTY HANDLOWE
Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
Dodano prawidłową obsługę odwrotnego obciążenia w podsumowaniu w pliku eksportowym faktury ECOD
TOWARY
Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
ZAMÓWIENIA
Dodano kopiowanie informacji o wariancie produktu podczas tworzenia ZD z dokumentu ZO
Zmodyfikowano działanie kontroli ceny pozycji podczas przenoszenia pozycji z oferty na zamówienie tak aby działała przed dodaniem dokumentu zamówienia
Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
KONTRAHENCI
Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
Dodano na liście kontrahentów zakładkę szczegółów z listą ofert
DOKUMENTY FINANSOWE
Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
DOKUMENTY MAGAZYNOWE
Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
ROZRACHUNKI
Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
Dodano możliwość powielania rozrachunków
Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
Emar Printo
Emar Tempo Pro
Posnet Thermal HD
Posnet Thermal XL
Posnet Thermal FV EJ LED
Posnet Thermal FV EJ LCD
Posnet Themo HS FV EJ
WYDRUKI
Dodano parametr umożliwiający tworzenie obrazu e-dokumentów w module e-Dokumenty dla zleceń produkcyjnych
UPRAWNIENIA
Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika
GNIAZDA ROZSZERZEŃ
Dodano zmienną do odczytu $DniPoTerminie w gniazdach na formularzu kontrahenta

 

ZMIANY  W  WERSJI  BIZNES  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

OGÓLNE
Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
Dodano możliwość wyłączenia aktywności nieużywanych magazynów tak aby ukrywały się na listach wyboru magazynu
Dodano automatyczne zamykanie otwartych okien podczas zmiany firmy
Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
PACZKI
Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
Dodawanie paczek
Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
Pobieranie etykiet
Zamawianie kuriera
Sprawdzanie statusu
Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
DOKUMENTY HANDLOWE
Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
TOWARY
Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
ZAMÓWIENIA
Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
KONTRAHENCI
Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
Rozszerzono filtr kontrahentów bez dokumentów o możliwość sprawdzenia wystawionych zleceń serwisowych
DOKUMENTY FINANSOWE
Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
DOKUMENTY MAGAZYNOWE
Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
ROZRACHUNKI
Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
Dodano możliwość powielania rozrachunków
Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
Emar Printo
Emar Tempo Pro
Posnet Thermal HD
Posnet Thermal XL
Posnet Thermal FV EJ LED
Posnet Thermal FV EJ LCD
Posnet Themo HS FV EJ
WYDRUKI
UPRAWNIENIA
Dodano uprawnienie pozwalające zablokować widok zadań przydzielonych do innych użytkowników
Dodano opcję zmiany hasła w edycji użytkownika (np. zmiana hasła przez administratora)
Dodano opcję wymuszania zmiany hasła podczas pierwszego logowania podczas tworzenia nowego użytkownika

 

ZMIANY  W  WERSJI  START  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

OGÓLNE
Dodano w module e-Poczta możliwość dodawania, edycji oraz zmiany koloru kategorii wiadomości.
Dodano w module e-Poczta kasowanie wiadomości z serwera podczas kasowania wiadomości lokalnie przy ustawieniu konta wg protokołu IMAP.
Zmodyfikowano domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji punktów na mapie aby korzystały z bezpłatnej mapy OpenStreetMap w związku z ograniczeniami nałożonymi przez Google na bezpłatne korzystanie z Google Maps
Zmodyfikowano funkcję pobierania kursów walut aby system uzupełniał kursy na 40 dni wstecz - pozwoli to rozwiązać problem pobierania kursów ze starych tablic, które są kasowane na początku kolejnego roku
Zmodyfikowano domyślne sortowanie na liście kursów od najnowszych do najstarszych
Dodano wywołanie e-poczty w zakładce Start
PACZKI
Dodano obsługę modułu Paczek kurierskich w wariancie Start
Dodano integrację z usługą Elektroniczny Nadawca (EN) Poczty Polskiej
Dodawanie paczek
Nadawanie paczek pojedynczo (każda paczka oddzielny zbiór EN)
Nadawanie paczek grupowo (wiele paczek w jednym zbiorze EN)
Pobieranie etykiet
Zamawianie kuriera
Sprawdzanie statusu
Dodano obsługę paczek Allegro minikurier 24 Inpost oraz Allegro minikurier 24 Inpost (za pobraniem)
Dodano sumowanie wagi podczas tworzenia paczki z dokumentu zamówienia lub dokumentu magazynowego (waga pobierana jest z kartoteki towarowej)
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora DHL
Dodano parametry z domyślnymi wymiarami i wagą dla operatora Inpost
Zmieniono logikę nadawania paczek dla Inpost w ten sposób, że paczki do urządzenia uwzględniają rozmiar paczki (A|B|C) natomiast paczki kurierskie wymagają podania wymiarów
Dodano parametr, że paczki odbierane są przez kuriera
Dodano przenoszenie kwoty dokumentu do paczki jako kwota pobrania jeśli dokument miał formę Pobranie
Uzupełniono listę operatorów kurierskich dostarczanych przez Allegro w słowniku operatorów (słownik używany do automatycznego nadawania numeru przesyłki do transakcji Allegro)
Dodano przesyłanie numeru przesyłki do zamówienia pochodzącego ze sklepu WAPRO B2C po utworzeniu i nadaniu paczki z takiego zamówienia.
DOKUMENTY HANDLOWE
Dodano możliwość wystawienia korekty faktury na zmianę kontrahenta
Dodano możliwość przepinania dostawy podczas wystawiania korekty faktury zakupu, do pozycji która została już rozchodowana
Dodano obsługę schowka pozycji na dokumentach handlowych i magazynowych
Zmodyfikowano działanie funkcji pobrania ceny z ostatniej dostawy aby cena pobrana była także, kiedy dostawa została w całości rozchodowana
Dodano kolumnę forma płatności na liście dokumentów handlowych
Dodano parametr konfiguracji firmy umożliwiający wystawianie faktur końcowych do faktur zaliczkowych na 100% wpłaty
Poprawiono eksport faktur nieobrotowych do JPK_VAT aby w nazwie kontrahenta prezentowane były dane kontrahenta z faktury nieobrotowej a nie z paragonu
TOWARY
Dodano obsługę formatu PNG w zdjęciach
Ulepszono funkcję wybór z dostawy w ten sposób aby nie pytała o dostawę jeśli dostępna jest tylko jedna dostawa
Zmodyfikowano funkcję importu do CSV aby znak enter w opisie zmieniany był na znak pionowej kreski "|" oraz podczas importu aby zmieniał ten znak na znak enter
Dodano w filtrze artykułu opcję Indeks producenta w liście identyfikator pozycji
ZAMÓWIENIA
Dodano na wydruku zamówienia możliwość wydruku indeksu producenta
KONTRAHENCI
Dodano dodatkową kontrolę podczas kasowania klasyfikacji kontrahenta, która była użyta w integracji z WAPRO B2C
DOKUMENTY FINANSOWE
Dodano informację o podzielonej płatności do raportu Przelew bankowy
DOKUMENTY MAGAZYNOWE
Dodano obsługę schowka pozycji dokumentów magazynowych
Dodano możliwość połączenia wielu zaznaczonych remanentów tymczasowych w jeden remanent tymczasowy bez jego zatwierdzenia
Odblokowano w edycji dokumentów magazynowych systemowych możliwość wyłączenia przeliczania cen przy dostawie
Dodano możliwość wydruku kolumny lokalizacja artykułu na wydruku remanentu i na liście pozycji dokumentu
ROZRACHUNKI
Dodano możliwość zarejestrowania rozrachunku z podzieloną płatnością, który nie jest powiązany z fakturą
Dodano automatyczne generowanie raportów bankowych dla rachunku skojarzonego z rozrachunkami podzielonej płatności dla wpłat VAT
Dodano możliwość rozliczania dokumentem bank przyjmie/bank wypłaci rozrachunków z podzieloną płatnością
Dodano możliwość powielania rozrachunków
Dodano sortowanie po kolumnie pozostało
URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
Dodano wydruk paragonu z rozbiciem na formy płatności na drukarce Posnet Themo HS
Dodano w ustawieniach poniższych drukarek parametr umożliwiający drukowanie NIPu kontrahenta na paragonie
Emar Printo
Emar Tempo Pro
Posnet Thermal HD
Posnet Thermal XL
Posnet Thermal FV EJ LED
Posnet Thermal FV EJ LCD
Posnet Themo HS FV EJ
WYDRUKI

 

© GLOBO IT 2011