WAPRO Kaper jest przeznaczony do prowadzenia księgowości małych firm, niezależnie od przyjętej formy opodatkowania (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, najem). Dzięki dodatkowym modułom: obsłudze wynagrodzeń, ewidencji środków trwałych oraz rozliczeniu przebiegów pojazdów stanowi dla małych firmy kompletne narzędzie wspierające zarządzanie firmą. Dzięki prostocie obsługi nawet użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą samodzielnie prowadzić dokumentację księgową oraz naliczać zobowiązania podatkowe oraz opłaty ZUS. Możliwość obsługi wielu podmiotów gospodarczych sprawia, że jest chętnie wykorzystywany przez biura rachunkowe.

 

 

ZMIANY  W  WERSJI  BIURO  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML;
Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm";
Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony;
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony;
Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT.

 

ZMIANY  W  WERSJI  BIZNES  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML;
Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm";
Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony;
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony;
Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT.

 

ZMIANY  W  WERSJI  START  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

Export danych do programu Płatnik - w programie wymieniony sposób eksportu danych do programu Płatnik. Format pliku wymiany danych został zmieniony na XML;
Import danych - wyłączony został import danych z plików "kpm";
Powielanie dokumentów - W konfiguracji działania programu dodano dwa nowe parametry odpowiedzialne za powielanie numeru dokumentu:
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to sprzedaż (dotyczy księgi) - domyślnie zaznaczony;
Kopiuj numer dokumentu gdy jest to zakup (dotyczy księgi) - domyślnie nie zaznaczony;
Bufor dokumentów - dodano weryfikację unikalności numeru wprowadzanego do bufora dokumentu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Import dokumentów z plików w formacie WAPRO XML - uszczelniono proces importu i zablokowano import dokumentów z nieobsługiwanymi kodami dokumentów;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT.

© GLOBO IT 2011