WAPRO Fakir stosowany jest jako element składowy systemu zarządzania firmą współpracuje z innymi aplikacjami Asseco WAPRO ERP. Użytkowany niezależnie stanowi samodzielny, w pełni funkcjonalny program finansowo – księgowy.

Rozwój programu ukierunkowany jest na rozbudowę mechanizmów automatyzujących pracę księgowych oraz poprawę szybkości i wygody pracy, co pozwoliło znacznie obniżyć pracochłonność związaną z wprowadzaniem i dekretacją dokumentów czy zamykaniem okresów obrachunkowych. Program zawiera wszystkie mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności więc zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Pozwala na rozbudowę istniejących i tworzenie własnych automatów w celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy.

 

 

ZMIANY  W  WERSJI  PRESTIŻ  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów;
Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną ;
Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
Bez ograniczeń;
Brak kontroli;
W obrębie roku obrotowego;
W obrębie roku obrotowego i dziennika;
W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu;
W obrębie typu dokumentu;
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT";
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
Sprawdzenie numeracji następuje:
Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr);
Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”;
Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT;

 

ZMIANY  W  WERSJI  BIZNES  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów;
Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną ;
Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
Bez ograniczeń;
Brak kontroli;
W obrębie roku obrotowego;
W obrębie roku obrotowego i dziennika;
W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu;
W obrębie typu dokumentu;
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT";
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
Sprawdzenie numeracji następuje:
Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr);
Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”;
Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT;

 

ZMIANY  W  WERSJI  BIURO  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów;
Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną ;
Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
Bez ograniczeń;
Brak kontroli;
W obrębie roku obrotowego;
W obrębie roku obrotowego i dziennika;
W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu;
W obrębie typu dokumentu;
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT";
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
Sprawdzenie numeracji następuje:
Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr);
Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”;
Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT;

 

ZMIANY  W  WERSJI  BUDŻET  8.40.0  Z  DNIA  01.10.2018

e-Formularze - w programie dodany został nowy moduł przeznaczony do naliczania i wypełniania e-Formularzy opartych na opublikowanych przez organy państwowe schematy XSD. Jako pierwsza została włączona deklaracja VAT-7 wzór 18.
Dokument zakupu z odwrotnym obciążeniem - zwiększony został zakres wyboru okresu odliczenia dla podatku naliczonego do 21 okresów;
Eksport przelewów - dla definicji pola wiersza przelewu, jako wynik zapytania SQL, dodano zmienną ;
Zabezpieczenie przed wielokrotnym księgowaniem tych samych dokumentów - rozbudowany został mechanizm kontroli numerów wprowadzanych dokumentów. Dodane zostały dwa nowe parametry firmy. Dodana została nowa sekcja Kontrola numeru dokumentu, w której dodano dwa parametry:
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze, który jest odpowiedzialny za sposób kontroli numerów dokumentów wystawionych przez jednego kontrahenta. Dostępne są następujące wartości parametru:
Bez ograniczeń;
Brak kontroli;
W obrębie roku obrotowego;
W obrębie roku obrotowego i dziennika;
W obrębie roku obrotowego i typu dokumentu;
W obrębie typu dokumentu;
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze w obrębie wybranego kontrahenta dla wzorca typu dokumentu "Faktura zakupu" i "WNT";
Kontrola istnienia dokumentu o tym samym numerze dla wybranego zakresu jest wyzwalana podczas modyfikacji pola "Numer dokumentu" oraz pól dotyczących kontrahenta w nagłówku dokumentu księgowego.
Sprawdzenie numeracji następuje:
Po modyfikacji pól: nr dokumentu, id kontrahenta, nazwa kontrahenta oraz NIP kontrahenta w nagłówku dokumentu
Podczas zapisywania dokumentu powstałego jako kopia innego dokumentu
Sprawdzenie działa również po modyfikacji w.w. pól dla edytowanych / poprawianych dokumentów
Parametry konfiguracji firmy / użytkownika - dodana została funkcjonalność wyróżniania nowych parametrów. Jeżeli dodany zostanie nowy parametr, jego nazwa będzie wyświetlana w kolorze zielonym z dopiskiem "(nowy parametr);
Wydruk polecenia przelewu - w tytule przelewu dodane zostały informacje komunikatu przelewu „split payment”;
Dokument walutowy - na zakładce 3) VAT dodany został przycisk Przelicz w pozycjach przeznaczony do przeliczania kwot wyrażonych w PLN po zmianie kursu;
Zmodyfikowano formatkę nadawania / zmiany haseł użytkowników programu;
Rozszerzono zakres współpracy programu z programem $$WAPRO JPK$$ wariant Biuro o możliwość seryjnego wysyłania korekt plików JPK_VAT;

 

© GLOBO IT 2011