Program Wapro Analizy to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.
analizy_prestiz.jpg
Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.


Przykładowe funkcjonalności:

  • Możliwość konstruowania zaawansowanych, wielowymiarowych analiz
  • Dostęp do licznych gotowych analiz, predefiniowanych przez producenta oprogramowania, z możliwością ich powielania i edycji
  • Łatwe w obsłudze kreatory, ułatwiające tworzenie własnych sprawozdań

Korzyści z użytkowania programu Wapro Analizy:

  • Możliwość szczegółowej analizy danych handlowych, finansowych oraz kosztów firmy
  • Bogaty pakiet predefiniowanych analiz oraz przystępne kreatory, prezentacja danych w postaci czytelnych i elastycznych tabel przestawnych
  • Wsparcie merytoryczne w postaci przykładów, pozwalające na używanie produktu nawet przez osoby, które nie maja doświadczenia w zarządzaniu
© GLOBO IT 2011