Porady

Porady


Dzięki naszemu doświadczeniu mamy bieżący kontakt z typowymi problemami występującymi podczas użytkowania programów w firmach o różnorodnym profilu działalności.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu najczęściej zadawane przez naszych Klientów pytania dotyczące poszczególnych modułów oprogramowania WAPRO wraz z krótkimi odpowiedziami.

 

W dziale znajdą Państwo również szersze omówienie zagadnień związanych z użytkowaniem

 

 

WAPRO Mag

- Jak wycofać rezerwację z kilku zamówień? - Należy zaznaczyć kilka zamówień na liście zamówień z operacji dodatkowych wybrać 'Wycofanie rezerwacji na zamówieniach' (Ctrl+Shift+R).

- W jaki sposób ograniczyć zakres wyświetlania dokumentów na konkretny dzień/miesiąc/rok? - W tym celu należy kliknąć myszką na ikonie z symbolem tarczy zegara, a następnie wybrać z menu po lewej stronie odpowiedni zakres wyświetlania (dzień, miesiąc rok itp.) , druga możliwość – na wyświetlonym oknie dokumentów handlowych (lub magazynowych) skorzystać z filtrowania zaawansowanego dostępnego pod klawiszem „F8”.

- Czy można modyfikować dokument remanentu? - Remanentu po zatwierdzeniu nie można modyfikować. Jedyna opcja to usunięcie remanentu i ponowne jego wprowadzenie. Zalecane jest wykonanie kopii bazy danych przed zatwierdzeniem remanentu.

- Czy można wykonać remanent tylko dla wybranych artykułów bez blokady magazynu? - Można wykonać remanent dla wybranych artykułów. Podczas wykonywania remanentu nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży.

- Czy system pozwoli wystawić FV do wielu paragonów? - Jest taka funkcjonalność, na liście dokumentów handlowych zaznaczamy kilka paragonów na liście dokumentów handlowych, naciskamy prawy przycisk myszy lub przycisk operacje i wybieramy opcję „faktura nieobrotowa do zaznaczonych paragonów”

- Czy można zmienić nazwę artykułu? - Program umożliwia zmianę nazwy artykułu. Spowoduje to jednak zmianę nazwy na wszystkich dotychczas wystawianych dokumentach, gdzie jedną z pozycji jest dany artykuł. Tego typu operacja nie jest zalecana.
 

WAPRO FaKir

- Czy bazę utworzoną w trybie demonstracyjnym można używać po wykupieniu licencji? - Program daje możliwość kontynuacji pracy na bazie utworzonej w trybie demonstracyjnym, również po wykupieniu licencji i aktywowaniu serwera SQL. Dalsza praca jest możliwa w trybie demo (ograniczenie możliwości wprowadzania do 100 dokumentów), lub po wyłączeniu w bazie trybu demonstracyjnego (wariant programu zgodny z treścią wykupionej licencji).

- Dlaczego, mimo poprawki w kartotece kontrahenta, na deklaracji VAT-UE brak symbolu kraju i/lub numeru NIP? - Zmiana danych kontrahenta, a w szczególności jego numeru NIP, oraz symbolu kraju, nie jest automatycznie przenoszona na zapisy w rejestrze VAT. Oznacza to, że po każdej modyfikacji dokonanej w kartotece kontrahentów, która może mieć wpływ na rejestr VAT, należy:
1. Wejść do okna przeglądania odpowiedniego rejestru VAT (np. "Ewidencja VAT -> Przeglądanie -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów").
2. Znaleźć zapis/zapisy dotyczące zmodyfikowanego kontrahenta.
3. Wejść po kolei w edycję poszczególnych zapisów (przycisk "Popraw").
4. Wybrać ponownie kontrahenta przypisanego do zapisu VAT.

- Jak naliczyć amortyzację środka trwałego? - Program WAPRO FaKir nie posiada możliwości automatycznego naliczania amortyzacji. Mimo to posiada kartotekę środków trwałych. W związku z tym, amortyzację można naliczyć ręcznie, lub użyć do tego celu dedykowanego programu WAPRO bEST, z którego istnieje możliwość importowania stosownych księgowań.

 

WAPRO KaPeR

- Podczas dodawania firmy w udziałach (remanentach) dodany do kartoteki właściciel firmy, po zapisaniu znika z kartoteki. - Dzieje się tak w sytuacji gdy nie został jeszcze dodany udział do firmy za pomocą remanentu, a na formatce wyboru udziałowców jest zaznaczona opcja Tylko dla aktualnej firmy. Należy wyłączyć ten checbox.

 

WAPRO GANG

- Jak wyłączyć naliczanie świadczenia urlopowego? - Naliczaniem świadczenia urlopowego steruje parametr, który znajdziemy w KONFIGURACJA -> USTAWIENIA I PARAMETRY FIRMY -> zakładka OGÓLNE -> FIRMA POSIADA FUNDUSZ SOCJALNY. Aby wyłączyć naliczanie świadczenia urlopowego, należy parametrowi przypisać wartość TAK.

- Czy w jednej bazie danych może zostać założonych wiele firm? - W jednej bazie danych mogą być przechowywane dane wielu firm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla każdej firmy zakładać osobną bazę danych. Należy również pamiętać, że wykupując wariant BIZNES programu, możemy obsługiwać nie więcej niż trzy firmy czy to w jednej czy to w większej liczbie baz. Ograniczenie to nie dotyczy wariantów BIURO oraz PRESTIŻ.

 

© GLOBO IT 2011