Aktualności

Akcyza na węgiel a InsERT GT 1.28

Źródło: www.insert.com.pl

2 stycznia 2012 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku akcyzowym. W wyniku nowelizacji przeznaczone do celów opałowych wyroby węglowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W nowej wersję systemu InsERT GT (1.28) wprowadzono następujące zmiany umożliwiające obsługę podatku akcyzowego:
 

  • w kartotece towarów możliwość oznaczenia, czy towar podlega akcyzie, i zapamiętania stawki podatku;

  • możliwość zaznaczenia podczas wystawiania dokumentów, czy dla pozycji towarowej naliczany jest podatek akcyzowy i w jakiej wysokości;

  • zestawienie Akcyza wg asortymentu, ułatwiające obliczenie wartości akcyzy do zapłaty dla urzędu celnego;

  • wydruk dokumentu dostawy, na którym odbiorca wyrobów węglowych powinien potwierdzić  dostawcy odbiór tych wyrobów.

Wersja 1.28 systemu InsERT GT będzie dostępna w pierwszych dniach stycznia 2012 r.

© GLOBO IT 2011