Serwis - Wdrożenia

Etapy wdrożenia oprogramowania


ETAP I - Analiza przedwdrożeniowa

Poznajemy Państwa firmę, jej strukturę organizacyjną, staramy się określić ilość użytkowników i ich uprawnienia. Poznajemy również obieg dokumentów i miejsca ich powstawania, infrastrukturę sprzętową, by w efekcie stworzyć harmonogram prac wdrożeniowych przy uwzględnieniu dostępnych zasobów firmy, oraz określamy koszt całego przedsięwzięcia.ETAP II - Dobór sprzętu i oprogramowania

Na tym etapie działań konfigurujemy sprzęt, serwery oraz instalujemy oprogramowanie na wszystkich stanowiskach komputerowych, na których będzie użytkowany program. W zależności od potrzeb osób, które będą pracować na danym stanowisku, dokonujemy indywidualnej konfiguracji systemu.ETAP III - Wdrożenie

Zgodnie z analizą przedwdrożeniową i ustalonym harmonogramem prac dokonujemy wdrożenia wybranego przez Państwa systemu na wszystkich stanowiskach komputerowych. Rozpoczynamy szkolenie pracowników.ETAP V - Asysta i nadzór

Na tym etapie wdrożenia wspieramy Państwa w początkowym okresie korzystania z systemu. Osobiście, telefonicznie lub przy wykorzystaniu zdalnych połączeń, odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości, wprowadzamy konieczne zmiany w systemie, usuwamy ewentualne usterki.
© GLOBO IT 2011