E-Rozrachunki

Moduł E-Rozrachunki jest w pełni zintegrowany z systemem WF-Mag dla Windows. Wspomaga on nie tylko pracę działu księgowości przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim kadry zarządzającej. Uprawnionym pracownikom umożliwia dostęp do aktualnych informacji na temat rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów oraz stanu bieżących należności i zobowiązań.

 

Podstawowe możliwości programu:

  • podgląd aktualnego stanu należności i zobowiązań
  • synchronizacja rozrachunków z programem WF-Mag
  • eksport/import danych kontrahentów z systemu WF-Mag
  • raporty przedstawiające stan rozrachunków wg różnych kryteriów
  • mozliwość elektronicznego wysyłania przypopmnień o płatnościach do dłużników (ręcznie oraz automatycznie)

 

Moduł umożliwia rozbudowę i dostosowanie istniejących funkcjonalności, jak również stworzenie nowych.

Każdy z oferowanych modułów jest dostosowywany do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

© GLOBO IT 2011